Ramowy plan dnia dla dzieci 3,4 – letnich  

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci; kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi i rodzicami; zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci; ćwiczenia zmysłowe, logopedyczne (oddechowe, artykulacyjne); monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć

8.10 – 8.20 zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń gimnastycznych porannych

8.20 – 8.30 przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno-sanitarne

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 9.30 przygotowanie do zajęć, zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego

9.30 – 10.00 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci

10.00 – 10.15 II śniadanie

10.15 – 11.15 spacery i zabawy na powietrzu; zabawa ruchowa

11.15 – 11.30 przygotowanie do obiadu; czynności higieniczno-sanitarne

11.30 – 12.00 obiad

12.00 – 13.40 poobiedni odpoczynek – wyciszenie, relaksacja, słuchanie bajek; zabawy oparte na spontanicznej aktywności dziecka w sali, zabawa dydaktyczna; przy sprzyjających warunkach pogodowych pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub spacer

13.40 – 14.00 przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczno-sanitarne

14.00 – 14.15 podwieczorek

14.15 – 14.45 zabawa ruchowa

14.45 – 16.30 słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami; czynności porządkowe; pobyt w ogrodzie przedszkolnym; rozchodzenie się dzieci; rozmowy z rodzicami

Ramowy plan dnia dla dzieci 5,6 – letnich 

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci; kontakty
indywidualne nauczycielki z dziećmi i rodzicami;
 zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne; indywidualne wspomaganie
i korygowanie rozwoju dzieci; praca z dziećmi uzdolnionymi

8.00 – 8.15 zabawy ogólnorozwojowe
spontaniczne podejmowane przez dzieci, rozwijające spostrzegawczość: wzrokowe,
orientacyjne, przestrzenne; rozwijające sprawność manualną i motoryczną

8.15 – 8.30 zestaw ćwiczeń porannych; czynności higieniczno – porządkowe, pełnienie dyżurów;

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 10.00  zajęcia wychowawczo – dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego 

10.00 – 11.20  zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym (np. gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace porządkowe, gospodarcze), obserwacje przyrodnicze, spacery; zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne służące realizacji własnych pomysłów przy niewielkim udziale nauczyciela

11.20 – 11.30 czynności higieniczno – organizacyjne związane z przygotowaniem do obiadu, pełnienie dyżurów

11.30 – 12.00 obiad

12.00 – 13.20 poobiedni odpoczynek – wyciszenie, relaksacja, słuchanie bajek; utrwalenie wiadomości z bieżących zajęć zabawy oparte na spontanicznej aktywności dzieci; przy sprzyjających warunkach pogodowych pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub spacer

13.20 – 14.00 gry i zabawy wg zainteresowań dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela; słuchanie literatury dziecięcej; praca z dziećmi uzdolnionymi, praca wyrównawcza 

14.15 – 14.30 czynności higieniczno – organizacyjne związane z przygotowaniem do podwieczorku, pełnienie dyżurów

14.30 – 14.45 podwieczorek 

14.45 – 16.30 zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach, imprezach artystycznych, pobyt na świeżym powietrzu – zabawy dowolne; rozchodzenie się dzieci; rozmowy z rodzicami

Skip to content